ReadyPlanet.com


เมื่อ NRB ไปอบรมความรู้และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก๊ส LPG


การอบรมความรู้และการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแก๊ส LPG  มีการอบรม 2 วัน โดยวันแรกเรียนทฤษฎี  วันที่สองภาคปฏิบัติ

หัวข้อที่อบรม...
1. องค์ประกอบของแก๊ส
2. กฏหมายที่น่ารู้เกี่ยวกับแก๊ส
3. อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับแก๊ส
4. วิธีการดับเพลิงขั้นต้น

ท่านแรกวิทยากรจากกรมธุรกิจพลังงานครับ ท่านมาให้ความรู้และความกระจ่างในหลายๆเรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ nrb :: วันที่ลงประกาศ 2011-03-30 14:15:48 IP : 118.172.248.153


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2131256)

ท่านที่สอง..เจ้าหน้าที่จาก Chevron ครับ   ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของอุปกรณ์ในแต่ละตัวว่าทำหน้าที่อย่างไรบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:17:03 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 2 (2131257)

ท่านที่สาม...เจ้าหน้าที่วิศกรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตบางปะกงครับ  ท่านมาให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของเพลิงและวิธีการเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมกับเพลิงครับแล้วที่สำคัญก็วิธีการดับเพลิงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:18:00 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 3 (2131259)

ประเภทของไฟ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:19:42 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 4 (2131260)

หลังจากเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วก็มาถึงภาคปฏิบัติครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:20:20 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 5 (2131261)

ท่านวิทยากรกำลังแนะนำเรื่องการแต่งกายให้พร้อม

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:22:58 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 6 (2131262)

พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี

การใช้ถังดับเพลิงแบบถูกวิธี

1. ใช้มือที่ถนัดบิดและดึงสลักออก
2. ใช้มือที่ถนัดจับที่ปลายถังดับเพลิง
3. ใช้มือที่ไม่ถนัดบีบโก่งไกลที่หัวถังอย่างสม่ำเสมอใน ขณะที่ดับเพลง
4. ในขณะที่ทำการดับเพลิงมือที่ถือสายให้ทำการส่ายไปมา ฉีดพ่นในตำแหน่งใกล้ตัวออกไปห่างตัว และให้เดินขนานกับกองเพลิง
5. ระยะที่เข้าใกล้เพลิงอยู่ประมาณ 2-4 ม. ถ้าใกล้มากกว่านี้อันตรายและทิศทางที่เข้าทำการดับเพลิงควรอยู๋เหนือลม
6. เมื่อดับเพลิงเสร็จแล้วให้ถอยหลังมาประมาณ 3-4 ก้าว เพื่อดูให้แน่ใจว่าไฟดับสนิทจริงๆ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:24:00 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 7 (2131263)

ท่านวิทยากรภาคสนามเตรียมความพร้อมของสนามฝึก

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:26:14 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 8 (2131264)

การฝึกภาคสนามในครั้งนี้ ฝึกวิธีการดับเพลิงแบบชนิดของเพลิงดังนี้...

1. เพลิงที่ติดกับพื้นธรรมดา
2. เพลิงที่ติดแบบมุมอับ
3. เพลิงที่ติดกับแหล่งกำเนิดที่มีการเคลื่อนไหว

ทุกคนกำลังดูการสาธิตของท่านวิทยากร


ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:27:03 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 9 (2131265)

ในภาพเป็นเพลิงแบบที่มีการเคลื่อนไหว และดับเพลิงแบบคนเดียว ซึ่งเพลิงแบบนี้จะดับยากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:27:59 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 10 (2131266)

ในภาพเป็นเพลิงแบบที่มีการเคลื่อนไหว และดับเพลิงแบบเป็นทีม

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:28:44 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 11 (2131267)

ดับยากมากเพลิงลักษณะแบบนี้

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:29:21 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 12 (2131268)

แต่สุดท้ายก็ดับครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:30:28 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 13 (2131269)

ทุกคนที่เข้าอบรม ต้องทำการฝึกภาคสนามครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:32:33 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 14 (2131271)

เมี่อผ่านการทดสอบทุกคนแล้วก็จัดการรวมพล เพื่อทดสอบเพลิงที่เกิดจากแก๊ส

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:33:54 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 15 (2131272)

 สถานีต่อไปเพลิงที่เกี่ยวกับแก๊ส

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:34:38 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 16 (2131273)

ท่านวิทยากรกำลังให้คำแนะนำในการเข้าไปปิดวาล์วเมื่อวาล์วที่ถังรั่ว


ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:35:13 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 17 (2131274)

วิธีการเข้าไปปิดวาล์วที่หัวถังแบบถูกวิธี

1. เข้าไปแบบช้าๆและมั่นใจ
2. แตะถังแก๊สว่าร้อนหรือไม่
3. หันด้านข้างลำตัวเข้าถังแก๊ส
4. เข้าทางด้านข้างของถังแก๊ส อย่าเข้าทางด้านหลังเพราะด้านหลังโอกาสที่ safety valve จะทำงานมีสูง
5. ใช้มือที่ไม่ถนัดประคองถังแก๊สเอาไว้ขณะที่เราทำการปิดวาล์ว และวาล์วของถังแก๊สเป็นวาล์วเวียนซ้ายครับ

เพราะฉะนั้น...
-เวลาปิดคือ ตามเข็มนาฬิกา
-เวลาเปิดคือ ทวนเข็มนาฬิกา

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:36:39 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 18 (2131275)

เข้าไปปิดได้ทั้งสองด้านแล้วแต่ถนัด

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:37:25 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 19 (2131276)

 วิธีการแตะถังแก๊สว่าร้อนหรือไม่...ให้หงายมือขึ้นนะครับ


ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:38:20 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 20 (2131277)

ท่านวิทยากรกำลังสาธิตวิธีการเข้าไปปิดวาล์วที่ถังขณะเกิดเพลิงไหม้

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:39:26 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 21 (2131278)

คลานให้ต่ำแล้วเข้าด้านข้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:40:03 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 22 (2131279)

ให้ผู้เข้าร่วมฝึกทดลองทำด้วยตัวเองครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:40:49 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 23 (2131281)

ผู้หญิงก็ทำได้แบบสบายๆ ครับ... (ในรูปท่าน ผบ. NRB เองครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:43:17 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 24 (2131282)

ส่วนตัวผมเองก็ต้องทดสอบครับ เพื่อที่จะนำมาฝึกให้กับลูกน้องบ้าง เวลาเกิดเหตุขึ้นจะได้ไม่ตกใจ และตั้งสติที่จัดการกับเหตุที่จะเกิดขึ้นได้

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:44:15 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 25 (2131284)

ต่อไปเป็นการดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงเคมีแล้วปิดวาล์ว

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:45:11 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 26 (2131285)

วิธีนี้ชิวๆครับ แต่ต้องอย่าลืมปิดวาล์วนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:46:02 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 27 (2131286)

ต่อไปเป็นฝึกดับเพลิงแบบเป็นทีม

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:46:41 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 28 (2131287)

ท่านวิทยากรกำลังให้คำแนะนำในเรื่องของการถือสาย และท่าทางในการยืนให้ถูกวิธี

 

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:47:17 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 29 (2131288)

เริ่มเปิดน้ำเพื่อทำการปรับหัวดับเพลิงครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:48:08 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 30 (2131289)
จัดรูปขบวนเพื่อทำการเข้าไปดับเพลิง
ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:52:14 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 31 (2131290)

รูปขบวนในการดับเพลิง

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:53:23 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 32 (2131291)

มีทั้งฉีดต้านเพลิง ฉีดสกัดเพลิง และฉีดเพื่อดับเพลิง

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:54:24 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 33 (2131292)

ทีมดับเพลิงครับ


ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:55:12 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 34 (2131293)

ทีมสกัดเพลิง

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:55:51 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 35 (2131294)

ทีมสกัดเพลิงอีกทีม


ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:56:27 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 36 (2131295)

สุดท้ายต้องขอขอบพระคุณ ท่านวิทยากรทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ และฝึกอบรมในภาคปฏิบัติ  ที่สามารถทำให้เรานำความรู้นี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หรือสามารถช่วยผู้อื่นได้ยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

ผู้เข้ารับการฝึกทุกท่าน จะต้องทำการสอบผ่านในด้านทฤษฎีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ด้วยนะครับ ถึงจะผ่านหลักสูตรครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nrb วันที่ตอบ 2011-03-30 14:58:45 IP : 118.172.248.153


ความคิดเห็นที่ 37 (4403350)
KVFJSLDdZNP
ผู้แสดงความคิดเห็น wHqMYoTrLV วันที่ตอบ 2020-10-08 07:43:15 IP : 1.165.62.240


ความคิดเห็นที่ 38 (4405322)
torNjidu
ผู้แสดงความคิดเห็น FbLEyScKH วันที่ตอบ 2020-10-21 02:18:11 IP : 77.53.48.37


ความคิดเห็นที่ 39 (4416128)
jnhVaxtwHClrKA
ผู้แสดงความคิดเห็น IGBzynED วันที่ตอบ 2021-01-05 14:27:14 IP : 45.238.121.166


ความคิดเห็นที่ 40 (4416989)
iPbVpgtmvkxUIj
ผู้แสดงความคิดเห็น tuDIQLioANYlC วันที่ตอบ 2021-02-04 02:03:35 IP : 178.186.96.24


ความคิดเห็นที่ 41 (4417361)
msqbcywo
ผู้แสดงความคิดเห็น vjLPldozuUKD วันที่ตอบ 2021-02-16 18:01:53 IP : 149.129.249.238


ความคิดเห็นที่ 42 (4419544)
USoAKQOemElXw
ผู้แสดงความคิดเห็น HaRbdhgsD วันที่ตอบ 2021-03-14 05:40:11 IP : 200.77.186.103


ความคิดเห็นที่ 43 (4423053)
QZuqGwWsHphlg
ผู้แสดงความคิดเห็น XShnjFxQWKk วันที่ตอบ 2021-04-17 05:34:56 IP : 110.77.236.206


ความคิดเห็นที่ 44 (4425317)
VHtegvLqWIA
ผู้แสดงความคิดเห็น WDwHrGfo วันที่ตอบ 2021-05-01 15:49:05 IP : 176.36.153.125


ความคิดเห็นที่ 45 (4428312)
JsYdyztugVnODKP
ผู้แสดงความคิดเห็น sxhpOiIyGruoe วันที่ตอบ 2021-05-19 13:40:04 IP : 125.99.118.227


ความคิดเห็นที่ 46 (4429363)
WbdEtgmIxJLvekzK
ผู้แสดงความคิดเห็น DAGNqovsXSz วันที่ตอบ 2021-05-29 15:17:32 IP : 42.61.124.235


ความคิดเห็นที่ 47 (4431093)
rkChVgcnBERJTYlG
ผู้แสดงความคิดเห็น OQvCIPkiqaJljgos วันที่ตอบ 2021-06-13 09:27:09 IP : 186.179.100.55


ความคิดเห็นที่ 48 (4432248)
lTkuJztXUxeCpry
ผู้แสดงความคิดเห็น ACEzyOLFben วันที่ตอบ 2021-06-20 21:59:18 IP : 80.15.39.196


ความคิดเห็นที่ 49 (4433074)
lTidknXxgDJvA
ผู้แสดงความคิดเห็น VnrzfioeqURvJlmK วันที่ตอบ 2021-06-29 15:23:24 IP : 218.75.160.149


ความคิดเห็นที่ 50 (4437237)
KEOlYDatdmcPfqHF
ผู้แสดงความคิดเห็น BgnTXhrcbRIz วันที่ตอบ 2021-07-24 18:02:36 IP : 41.215.60.90


ความคิดเห็นที่ 51 (4438387)
MRLtzqugVGbDemE
ผู้แสดงความคิดเห็น BLZoaFedu วันที่ตอบ 2021-08-01 01:06:11 IP : 124.121.5.75


ความคิดเห็นที่ 52 (4439142)
XifLAZhSUPlWQ
ผู้แสดงความคิดเห็น vHfuPwhXZc วันที่ตอบ 2021-08-06 23:35:01 IP : 122.223.56.246[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *

ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล *
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลN R B - L P G - G A S